Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Gumniska 25
33-106 Tarnów
tel. (14) 622-07-10
fax (14) 622-08-13Copyright © TOSiR All Rights Reserved
Created by Comp-Web Studio

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uprzejmie informuje iż z dniem 26 listopada 2011 r. (sobota) rozpoczyna eksploatacje lodowiska sztucznie mrożonego usytuowanego przy ulicy Wojska polskiego 14. Zapraszamy do skorzystania z usług lodowiska.

Lodowisko zadaszone
ul. Wojska Polskiego 14 - tel. (14) 656 41 78

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA LODOWISKU ZADASZONYM
L.p. Rodzaj opłaty Wysokość opłat
(w tym VAT 8%)
Wysokość opłat
(w tym VAT 23%)
Wysokość opłat zwolnionych z VAT
§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF
Opłaty za korzystanie z lodowiska:
1. Opłata ulgowa za 45 minutową tercję 3,00 zł/godz.   3,00 zł/godz.
2. Opłata zwykła za 45 minutową tercję 4,50zł/godz.   4,50 zł/godz.
3. Opłata dla grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby za 45 minutową tercję 1,50zł/godz.   1,50 zł/godz.
Opłaty za usługi świadczone na obiekcie
4. Za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę   3,50 zł 3,50 zł‚
5. Za ostrzenie łyżew   2,00 zł 2,00 zł

  1. Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 427/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z zadaszonego lodowiska sztucznie mrożonego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Tarnowie.

Harmonogram tercji:

TERCJA GODZINA SEKTOR
I 1000 - 1045 A
II 1100 - 1145 B
III 1200 - 1245 A
IV 1300 - 1345 B
V 1400 - 1445 A
1500 - 1545 - czyszczenie lodu
VI 1600 - 1645 B
VII 1700 - 1745 A
VIII 1800 - 1845 B
IX 1900 - 1945 A
X 2000 - 2045 B
Zapraszamy serdecznie!

Połączone tercje dla grup zorganizowanych:
czas korzystania liczony od chwili wejścia grupy na lód od poniedziałku do piątku 10:00 - 14:45